logo urblex

+48 792 284 867

+48 534 347 181

Od planu ogólnego po ZPI – procedury aktów planowania przestrzennego krok po kroku

Program szkolenia:

 • Plan ogólny gminy jako nowy instrument planistyczny o zasięgu gminnym i charakterze obligatoryjnym:
 • Obligaotryjne i fakultatywne części planu ogólnego,
 • Strefy planistyczne – delimitacja,
 • Gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej,
 • Uzasadnienie planu ogólnego,
 • Procedura planistyczna,
 • Wpływ na pozostałe akty planowania przestrzennego,
 • Związanie strategią rozoju gminy,
 • Plan miejscowy – podstawowy akt planistyczny
 • Obligatoryjne plany miejscowe,
 • Uchwała intencyjna – zakres, forma, załączniok graficzny,
 • Zakres planu miejscowego – elementy obligatoryjne i fakultatywne,
 • Procedura planistyczna,
 • Koszty sporządzenia planu
 • Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej – zakres stosowania – przebieg procedury.
 • Zakres stosowamnia,
 • Ułatwienia proceduralne,
 • Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne:
 • Charakter ZPI,
 • Wniosek – zakres, zmiany, terminy,
 • Umowa urbanistyczna,
 • Procedura krok po kroku,
 • Skutki
 • Nowe zasady partycypacji społecznej w procedurach planistycznych.
planowanie przestrzenne po nowemu - szkolenie, kurs

Zainteresowany szkoleniem?
Skontaktuj się z nami

+48 792 284 867

Jesteśmy dostępni codziennie: 8:00 - 17:00