logo urblex

+48 792 284 867

+48 534 347 181

Przeglądy techniczne budynków: roczne i pięcioletnie, ppoż i inne

Program szkolenia:

 • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego nieruchomości.
 • Obowiązkowe przeglądy i obiekty budowlane wyłączone z tego obowiązku.
  • Przegląd roczny.
  • Przegląd pięcioletni.
  • Przeglądy roczne obiektów wielkopowierzchniowych.
 • Dodatkowe obowiązkowe przeglądy związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych.
 • Przegląd estetyki otoczenia.
 • Przydatność poszczególnych elementów obiektu do dalszego użytkowania.
  • Pięcioletni plan remontów (od przeglądu do przeglądu).
  • Modyfikowanie zadań remontowych wynikające z rocznych przeglądów elementów narażonych na największe zużycie.
 • Obiekty dla których należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.
 • Książka obiektu budowlanego – cKOB
  • Cel książki obiektu budowlanego.
  • Forma książki obiektów.
  • Osoby upoważnione do prowadzenia książki i dokonywania wpisów (upoważnienie od właściciela).
  • Termin założenia.
  • Dostęp do książki obiektu budowlanego dla organów lub służb uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów oraz osób przeprowadzających kontrole okresowe
  • Sposób prowadzenia i dokonywania wpisów zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie prawa budowlanego.
  • Nowy system teleinformatyczny – system c-KOB
Szkolenia przeglądy budynków

Zainteresowany szkoleniem?
Skontaktuj się z nami

+48 792 284 867

Jesteśmy dostępni codziennie: 8:00 - 17:00